Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord
Wat vindt de raad ervan-Heemskerk Lokaal: De Raad aan zet 09-07-2020
HEEMSKERK - De perspectiefnota 2021-2024, een doorkijk naar de toekomst met de bestaande plannen, nieuwe plannen, risico’s en wensen voor de gemeente Heemskerk. Al snel bleek dat er veel meer geld nodig is dan dat er binnenkomt als alle plannen worden uitgevoerd. Gevolg is dat er gestreept moest worden om de begroting toch sluitend te krijgen. Waar zou je dan op kunnen bezuinigen? Om de discussie te openen heeft het college een lijst met meer dan 40 voorstellen aangedragen waarop bezuinigd zou kunnen worden. Van simpele, tot zeer ingrijpende maatregelen zoals het verhogen van de OZB tot het stopzetten van de subsidie van de Culturele Cirkel. Er is de afgelopen weken hard gewerkt door de gehele raad om al die voorstellen te beoordelen, een standpunt in te nemen en mee te denken. Zo kwam Heemskerk Lokaal met een voorstel om, nu het thuiswerken deels zal blijven, de lagere bezettingsgraad van het gemeentehuis te benutten. Er zou dan 1 centraal sociaal domein informatiepunt kunnen komen wat een versimpeling betekent voor onze inwoners voor aanvragen en hulp. Onze motie werd ondersteund door de coalitie, is aangenomen en er zal een onderzoek komen naar de mogelijkheden. Ook ons voorstel om de natuur- en milieueducatie op de basisscholen voort te zetten werd omarmd. De jeugd is onze toekomst, bewustwording op al jonge leeftijd vindt Heemskerk Lokaal belangrijk. Een ander punt waar de partij goed naar gekeken heeft is de voorgestelde bezuiniging op wat we als gemeente verstrekken aan minima, ouderen en chronisch zieken. Gebleken is dat de financiële hulp ook via andere wegen te verkrijgen is, zoals via de laagdrempelige bijstand, aanvullende voorzieningen en regelingen. Dat wij het belangrijk vinden dat dit niet ten koste van onze inwoners mag gaan is al lang duidelijk! Er is een afgewogen pakket aan maatregelen, onderzoeken, efficiency voorstellen om de begroting weer op orde te krijgen aangenomen. Slimmer gebruik van de gebouwen, de Culturele Cirkel behoudt haar subsidie met randvoorwaarden en verhoging OZB is voorlopig van de baan. Nu genieten van het zomerreces, in september gaan we weer verder want het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Het leukste winkel- en horeca nieuws

heemskerk online

Winkelen in Heemskerk is leuk en gezellig. Het is ook niet verwonderlijk dat er zoveel mensen - ook buiten Heemskerk - naar het Centrum, Europaplein, Bachplein, het Haydnplein of het Citadel komen, op zoek naar een specifieke winkel of gewoon lekker om te struinen! Op In Heemskerk kunt u vrijwel alle winkels, restaurants, cafés en dienstverleners vinden! 

Lekker eten & drinken in Heemskerk! In Heemskerk heeft u een ruime keus in verschillende restaurants, cafés en lunchrooms om tussen het winkelen door een lekker broodje te eten of 's avonds sfeervol te dineren. Er is - vooral in de zomermaanden - regelmatig muziek en gezelligheid in Heemskerk. De eerste week in september is de beroemde Feestweek in Heemskerk en gaat het hele centrum op z'n kop!